Gezondheidspost

In 2011 besloot QOLN de verouderde gezondheidspost van Sundar Pokhari te ondersteunen. Het comité vroeg een nieuw gebouw met 3 ruimtes : een om de patiënten te onderzoeken, een voor voorbereiding en kleine operaties en een waar al het medisch materiaal veilig kan bewaard worden. Op 16 januari 2011 werd gestart met de funderingen voor het nieuwe gebouw.

QOLB was in staat geldmiddelen te vinden via Ben Caerts en het AZ Turnhout in België. Sinds 2011 is het doel van Ben Caerts en de prive­sponsors om alle noden van de gezondheidpost te kunnen ondersteunen.

Op 9 november 2011 huldigde QOLN het nieuwe gebouw in, samen met de Belgische sponsors. Vanaf 2012 werkt de gezondheidspost op kruissnelheid. De geneesheer behandelt elke dag gemiddeld 30 patiënten. Het centrum organiseert ook gezondheidsprogramma’s in het dorp. In 2013 werd de bouw van een volledige muur rond het terrein van het centrum begonnen. Het geld kwam ook deze keer van Ben Caerts, maar ook van Yves Meremans en Rene Nijs. De werken liepen veel vertraging op wegens hevige moesson regens, maar alles kwam goed voor mekaar.

In 2014 kwam het plan om de toiletten te renoveren. Het comité besliste om duurzamer werk af te leveren en een afzonderlijk nieuw gebouwtje te maken. Daarin kunnen dan afzonderlijke toiletten voor mannen en vrouwen alsook een douche geïnstalleerd worden.

De dorpelingen komen van heinde en ver op zoek naar gezondheidshulp in ons centrum. Dat bewijst hoezeer dit project de mensen van Sarangkot vooruithelpt.