Dagopvangcentrum

“Een kind krijgt hier de kans KIND te zijn”

Sinds 2001 ondersteunt Quality of Life Nepal (QOLN) de werking en organisatie van een dagopvangcentrum. Dit centrum bestaat uit 3 kleuterklasjes met in totaal ongeveer 55 kinderen. Er is eveneens een medische post, waar zowel kinderen als ouders gratis eerste hulp kunnen krijgen. Alle kinderen tussen 2,5 en 5 jaar uit Sarangkot kunnen gebruik maken van het dagopvangcentrum.

Het nieuwe gebouw, met 3 extra klasruimtes op de eerste verdieping, werd geopend op 14 april 2010. Later dat jaar werden ook de medische post en de toiletten vernieuwd alsook de ommuring van het schoolpleintje.

Zowel kleuters als leerkrachten zijn heel erg blij met hun nieuwe school!

Doel van het project

De kinderen genieten hier van dagelijkse opvang en medische voorzieningen en nemen er deel aan interactief creatief leren en voorschoolse ontwikkeling. Ze onderhouden en waarderen hun eigen cultuur onder de vorm van dans, liedjes, muziek, Nepalese spelletjes etc.

Het waarom van een dagopvangcentrum

In een gemeenschap als Sarangkot, werken moeders op het land van ’s morgens tot ’s avonds, waarbij de kleine kinderen meestal bij grootouders of bij oudere broers of zussen blijven. Soms worden deze kinderen zelfs helemaal thuis aan hun eigen lot overgelaten!

Uit onderzoek (1999-2000) bleek dat meer dan 60 tot 80 kinderen, evenals hun ouders, gebruik kunnen maken van het dagopvangcentrum.

De bedoeling is dat de moeders hun kinderen ernaar toe brengen. Kleine kinderen tussen 2,5 jaar en 5 jaar worden er opgevangen door getrainde leerkrachten en dit van zondag tot vrijdag, van 10.00u ’s morgens tot 3.00u ’s namiddags. Met de hulp van buitenlandse vrijwilligers zijn deze leerkrachten ondertussen trouwens zeer bekwame kleuterleidsters geworden.

Door het dagopvangcentrum krijgen deze kinderen dagelijkse opvang en toegang tot medische voorzieningen, en kunnen ze deelnemen aan interactief en creatief leren, voorschoolse ontwikkeling en natuurlijk ook aan het onderhouden en waarderen van hun eigen cultuur onder de vorm van dans, liedjes, muziek, etc.

Het centrum stimuleert vooral ook meisjes om naar school te gaan. Wanneer zij reeds van kleins af aan naar school kunnen gaan, krijgen ze meer kansen om hun school later af te maken. Meisjes worden namelijk makkelijk van school gehouden om thuis te werken en mee voor de andere jongere kinderen te zorgen.