Buffelproject

In december 2002 kwam initiatief-neemster Lut Verlinden van Global Child Welfare naar Sarangkot. Lut en haar man Tony sponsoren reeds enkele jaren AVIJIT PARIYAR en wilden graag de familie van Avijit op een andere manier steunen.

Doelstelling van het project is families in Sarangkot de kans te geven door middel van een “zachte lening” een buffel te kopen. Een buffel kan de levensstandaard aanzienlijk verbeteren: kinderen en ouders krijgen melk en de mest van de buffels wordt gebruikt om het land mee te verrijken. Bovendien kan men een eventueel teveel aan melk doorverkopen.

Voor 2007

In 2003 organiseerde Quality of Life Nepal (QOLN) verscheidene volksvergaderingen, waaruit een plaatselijk comité werd opgesteld om het project te leiden. Ouders, wiens kinderen naar het dagopvangcentrum kwamen, konden een aanvraag indienen voor het bekomen van een waterbuffel. Het comité onderzocht deze aanvragen en koos kandidaten uit:

  • die families die enthousiast genoeg zijn om een buffel te verzorgen
  • diegenen die onder de armoedegrens leven en dus niet het geld hebben om een buffel te kopen
  • ouders die gemotiveerd zijn om de gezondheid van hun kinderen te verbeteren door het geven van melk
  • diegenen die het betalen van de zachte lening niet als een last beschouwen

Hieruit werden in maart 2004 10 kandidaten gekozen. Samen met QOLN, het plaatselijk comité en de begunstigden werd een overeenkomst afgesloten gebaseerd op de wetten en regels van de Staat, zodat deze families zich zeker en veilig voelen:

  • Er werd een lening gegeven waar geen intrest op berekend wordt. Met het bedrag van 20.000 roepies (250 €) kunnen deze families een waterbuffel kopen.
  • De lening dient in 2 jaar terugbetaald te worden, per maandelijkse afbetaling van 584 roepies (= werkloon van 2 à 3 werkdagen op het veld). Dit geld gaat naar een specifieke bankrekening. Na 2 jaar kunnen er van dit geld weer nieuwe families genieten van het zachte-lening-systeem om een buffel te kopen.
  • In het pilootproject werd er een donatie van 25% gegeven, als aansporing en extra ondersteuning.
  • Per begunstigde wordt 1000 roepies als deposito op de bank geplaatst. Dit om, indien nodig, een dierenarts te kunnen betalen.
  • Indien een buffel zou sterven, wordt na onderzoek de buffel vervangen op kosten van QOLN. Een comité (geselecteerde mensen uit het dorp) staat de begunstigde families bij en brengt 2x per maand verslag uit bij het plaatselijk comité, dat op zijn beurt verslag uitbrengt bij QOLN.

2007 tot op heden

Na dit pilootproject kwamen er vanuit de 9 gemeenten (VDC’s of Village Development Committee’s) van Sarangkot aanvragen om mee te mogen doen aan dit project!
QOLN is Olivier Toulemonde en zijn Franse organizatie D.E.P.A.R.T.S. uiterst dankbaar voor hun jaarlijkse financiële steun.

Tot 2010 selecteerde QOLN samen met de 9 gemeenten 18 families als begunstigden van dit project.
In totaal konden QOLN en D.E.P.A.R.T.S. reeds 79 families verder helpen!

Enkel in dit jaar, 2011, werd er geen nieuw buffelproject gelanceerd. Dit omdat de prijzen van de buffels zo hoog geworden zijn (aankoop van een buffel start vanaf 500 euro!), waardoor er meer fondsen nodig zijn. QOLN kon overeenkomen met D.E.P.A.R.T.S. om de fondsen van dit jaar met die van volgend jaar samen te voegen.

Het geld dat de begunstigden terugbetalen en op de bank staat, zal ook gebruikt worden om vanaf volgend jaar buffels aan hogere prijs te kunnen aankopen.

Dit is een uniek project in Nepal. QOLN mag fier zijn op de bereikte resultaten. Natuurlijk heeft QOLN als doel nog meer families te kunnen helpen!