Projecten

Al de projecten van Quality of Life Nepal worden gerealiseerd in Sarangkot, een gemeenschap op de heuvels van Pokhara en tevens het geboortedorp van Ram Chandra Sharma. In deze gemeenschap is 90% van de bevolking sociaal en economisch achtergesteld. De meesten behoren tot de laagste kastengroep (Damai, Sharki en Kami).

Meestal bezitten de ouders geen eigen grond en dus gaan zij elke dag werken op het land van de rijkere kasten, meestal op lange wandelafstand van hun eigen woonplaats. Vroeger speelden de Damai na hun werk muziek, of maakten ze kleren, maar door de teloorgang van de vakkennis werden ze lui en verwaarloosden ze helemaal hun traditioneel beroep. De Sharki’s zijn schoenmakers, diegenen die met leer werken. Slechts enkelen beoefenen nog hun beroep. De Kami zijn smeden. Ook zij kennen weinig vooruitgang in hun leven.

Armoede zorgt er voor geen of weinig eigendom en analfabetisme is eerder regelmaat dan uitzondering. De meeste gezinnen hebben er een kleine woning van 2 vierkante meter waar men met 5 tot 9 mensen samenwoont. Veel kinderen hebben een achterstand omwille van gebrek aan voeding, hygiëne, sanitaire voorzieningen en tijdige medische verzorging.

Wanneer de ouders gaan werken, moeten de kleine kinderen meestal bij grootouders of bij oudere broers of zussen blijven. Soms worden zij zelfs aan hun eigen lot overgelaten. Vooral meisjes krijgen niet dezelfde kansen als jongens en worden snel thuis gehouden om mee te helpen in het huishouden.