Quality of Life Nepal!

Welkom op de website van QUALITY OF LIFE NEPAL

“Een kleine inspanning voor een grote uitdaging”

Quality of Life Nepal (QOLN) is een niet gouvernementele, niet politieke en sociale organisatie zonder winstoogmerk opgericht in 2000 door Ram Chandra Sharma en Sabine Molemans.

Het belangrijkste doel is de kwaliteit van het leven van de laagkasten families in Sarangkot te verbeteren. 90% van de dorpsbewoners leeft onder de armoedegrens en is zowel sociaal als economisch achtergesteld. Armoede zorgt er voor geen of weinig eigendom en analfabetisme is er eerder regelmaat dan uitzondering.

Door beter onderwijs, betere medische verzorging, door het opzetten van micro-economische projecten en door het voorzien van drinkwater en fondsen ter ondersteuning van locale regeringsscholen helpt QOLN de levensstandaard te verbeteren en krijgen deze kinderen en families een kans.