Lezen en Schrijven voor Moeders

“Letters krijgen een betekenis”

De “ADULT LITERACY CLASS” geeft moeders de gelegenheid om te leren lezen en schrijven.
Om een goede basis aan je kinderen te geven en om zelf je kinderen te kunnen begrijpen, dien je als ouders te kunnen lezen en schrijven. Het zijn veelal echter de moeders die analfabeet zijn.

Quality of Life Nepal geeft aan alle moeders de kans te leren lezen en schrijven, zodat zij tenminste een eenvoudige tekst kunnen lezen en eventueel noodzakelijke papieren kunnen begrijpen en ondertekenen.

De eerste cursus ging in maart 2002 van start, na het rijstplanten. Vanuit het dorp werd er een leerkracht gekozen. In totaal namen er 97 vrouwen deel aan de taalcursus. Hun leeftijd was tussen 16 en 58 jaar! De lessen werden ’s avonds gegeven, 6 dagen per week. Na 9 maanden werd het eerste lesjaar beëindigd. Er werden examens georganiseerd en prijzen uitgereikt voor de beste resultaten.

Meer en meer deelgemeenten van Sarangkot komen naar ons toe met de vraag ook daar een klas te beginnen!

Binnenkort zal QOLN weer nieuwe lees- en schrijfcursussen, alsook andere cursussen opstarten om de locale vrouwen te ondersteunen.